مردمک

دریچه ای رو به اجتماع

مردمک

دریچه ای رو به اجتماع

مردمک

خودنگاری های من در باب وقایع و عقاید

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

۰۷
مهر

بعد از جریانات اخیر سیاسی و برقراری ارتباط با آمریکا، شدید بیتاب دیدن روی رهبرم.
خدا کند که آنچه در مورد روحانی پیش بینی کرده بودم درست نباشد.
خدا کند رابطه ای میان اشعری و روحانی وجود نداشته باشد که در این صورت ولایت به سکوت و صلح تن خواهد داد.

شاید روحانی همان است که می گویند پیش از ظهور بر ایران حکومت خواهد کرد. کسی که در زمان او گرگ و میش در کنار هم خواهند زیست.

  • عاطفه کریم الدینی